نائب قهرمانی جهان برای علیرضا فیروجا بدون استفاده از پرچم جمهوری اسلامی

علیرضا فیروزجا نابغه شطرنج ایرانی که پس از مخالفت خامنه‌ای جهت اعزام تیم ملی شطرنج ایران به روسیه، مجبور شد با پرچم فیده (فدراسیون جهانی شطرنج) وارد مسابقات شطرنج سریع شود در برابر مگنوس کارلسن قهرمان جهان تا لحظه آخر پیش بود و در انتها بدلیل اتمام وقت و اقبال کارلسن در داشتن تنها یک مهره‌ای کلیدی بصورتی عجیب از قهرمانی بازماند. علیرضا که توجه رسانه‌های جهان و تحلیلگران این رشته را به خود جلب کرده است بخت اصلی ایرانیان برای درخشیدن در سطح اول شطرنج دنیاست.


چندی پیش به دلیل حضور تصادفی دو شطرنج باز ایرانی در مقابل حریفان اسرائیلی، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با دستوری مستقیم هرگونه اعزام تیم های شطرنج به رقابت های جهانی را لغو کرد. این امر سبب شد تا علیرضا فیروزجا بدون توجه به دستور علی خامنه‌ای اینبار "باید ببری" را به "باید ببازی" حکومتی ترجیح دهد و تاریخ ساز شود.


رهبر علیل مغز جمهوری اسلامی سالهاست که از هرگونه رویارویی ورزشی ایرانیان با اسرائیل هراس دارد و این هراس در طی چهل سال سبب نابودی آرزوهای هزاران ورزشکار ایرانی و مهاجرت و مسابقه دادن آنها تحت تابعیت دیگر کشورها شده است.