اعتراف احمدی‌نژاد و افشای راز حکومت

ویدیویی از محمود احمدی‌نژاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که او می‌گوید: « زمان ریاست جمهوریم به من گفتند ملت باید در فقر باشند وگرنه زیر بار ما نمی روند».