کاریکاتوریست اردنی؛ کمک‌های بین‌المللی و چپاول خامنه‌ای در عصر کرونا

امجد رسمی، کاریکاتوریست شناخته شده اردنی که بارها طرح های انتقادی علیه جمهوری اسلامی کشیده است این بار به موضوع غارت کمک‌های بین‌المللی توسط علی خامنه‌ای پرداخته است که کمترین میزان کمک‌های بین‌المللی به مردم می‌رسد. این کاریکاتوریست در تصویر خود نشان می‌دهد که مردم به کرونا ویروس مبتلا شده‌اند.