جعل و ترجمه اشتباه الجریزه درخصوص یک گزارش از ایران

خبرنگار ایرانی الجزیره که گفته می‌شود از حامیان حکومت جمهوری‌اسلامی‌ست با جعل و ترجمه دروغین یک ویدیو از وضعیت اقتصادی در ایران و موضوع تحریم اقتصادی سوژه کاربران فضای مجازی شده است. این ویدیو پس از ساعاتی از توییتر و سایت خبرگزاری الجزیره پاک شد.

در این ویدیو یک خانم می‌گوید: «این عروسک رو دو هفته‌ست من خریدم که بعد دوهفته کار نکرد.. آوردم اینجا تعمیر کنن..» الجزیره به انگلیسی زیرنویس کرده است که: «این عروسک برای دخترمه.. متاسفانه ما تحریم هستیم. این عروسک رو از کانادا خریدم. اگر میشد آنرا برگردانیم کانادا آنها به ما یک عروسک نو میدادند. ولی از ایران به فروشنده دسترسی نداریم. بنابراین مجبوریم تعمیر کنیم.

گفته می‌شود سمیرا دماوندی خبرنگار این خبرگزاری الجزیره این ویدیو را تهیه و تنظیم کرده است.