مجتبی واحدی - دو دستور مشکوک رهبر در یک روز

علاوه بر تبلیغات گسترده در مورد موافقت رهبر جمهوری اسلامی با آزادسازی سهام عدالت، دستور دیگری از وی در زمینه سرمایه گذاری برای تبدیل جزایر خلیج فارس به مناطق مسکونی منتشر شده است. در این ویدیو مجتبی واحدی، فعال سیاسی منتقد جمهوری‌اسلامی درخصوص این دو دستور علی خامنه‌ای می‌گوید؛