برق کارخانه سایپا را ۴ روز قطع کرده بودند!


رئیس کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به قطع شدن چهار روزه برق کارخانه سایپا گفت:وقتی کشوری مثل عراق بسیاری از کالاهای تولید ما را به خاطر عدم رعایت استانداردهای جهانی عودت می دهد چطور انتظار داریم بتوانیم در کشورهای اروپایی جایی برای خود باز کنیم؟

در سال حمایت از تولید داخلی، برق مجموعه بزرگی مثل سایپا به خاطر ۱۲۲ میلیون تومان بدهی بیش از چهار روز قطع می‌شود، در چنین وضعیتی چطور باید توقع داشت شعارهای این حوزه محقق شود؟

در حالی این کارخانه ۴ روز برق نداشت که درآمد سایپا سالانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است که پرداخت ۱۲۲ میلیون در مقابل این درآمد ناچیز است.