احتکار ۲۸ میلیون اقلام پیشگیری کرونا توسط افراد نزدیک به وزارت بهداشت

با وجود کمبود اقلام پزشکی مورد نیاز جهت پیشگیری از ابتلای به کرونا ویروس در ایران، دو انبار بزرگ در منطقه کهریزک تهران، بیش از ۲۸ میلیون دستکش پزشکی و دیگر تجهیزات پزشکی را احتکار کرده بود که این انبار به تازگی کشف شده است.

خبر کشف این اقلام پزشکی در حالی منتشر می‌شود که داروهانه‌های ایران طی دو هفته اخیر از کمبود دستکش و دیگر تجهیزات پزشکی خبر داده و مردم در ایران به دلیل کمبود اقلام پزشکی نگران شده‌اند.


به گفته یک منبع مطلع این اقلام پیشتر توسط حلقه‌های نزدیک به معاونت وزارت بهداشت احتکار شده و تلاش داشتند پس از تمام شدن این اقلام در بازار ایران، این محموله پزشکی را چندصدبرابر گران‌تر به فروش برسانند.