نماینده مجلس: خواستیم وزرا را به چهار میخ بکشیم، دستور آمد کشش ندهید

محمودصادقی یکی از نمایندگان فعال در توییتر در توییتی با اشاره به ممانعت از شفاف‌سازی و پرسشگری در مجلس نوشت:« بارها خواستیم وزرا را به چهار میخ بکشیم ولی دستور آمد کشش ندهید».

اشاره محمودصادقی به دخالت‌های پیاپی علی خامنه‌ای و دستگاه‌های امنیتی در ایران است و وی با استفاده از عبارت معروف « کشش ندهید»تلاش کرد تا غیرمستقیم بگوید این بار نیز علی خامنه‌ای نیز مانع از شفافیت و بازخواست وزرای دولت حسن روحانی شده است.

عبارت «کشش ندهید» مربوط به پرونده مفاسد اقتصادی بود که علی خامنه‌ای اجازه انتشار اخبار مرتبط با آن را نداد تا سرپوشی بر دیگر مفاسد مقامات جمهور‌ی‌اسلامی شود.

هر چند محمود صادقی در توییتر خود انتقاد کرده است با این حال وی از چهره‌های مدافع سرسخت رژیم جمهوری اسلامی است و در دیدارهای علی خامنه‌ای شرکت متعددی داشته است.