بحرین روابط خود با اسرائیل را عادی خواهد کرد

تلویزیون رسمی اسرائیل اعلام کرد پس از امضای رسمی توافق امارات با این کشور، بحرین نیز روابط رسمی خود را با اسرائیل علنی خواهد کرد.

طی سالهای اخیر روابط غیررسمی دولت‌های عربی با اسرائیل افزایش چشمگیری پیدا کرده است و با اعلام رسمی ارتباط امارات متحده عربی با دولت اسرائیل و همچنین همراهی عربستان با گشودن مسیر پروازهای خود به روی پروازهای اسرائیل به مقصد امارات، فاز جدیدی از سیاست رسمی و اعلامی کشورهای عربی با اسرائیل فراهم شده است.