تشییع جنازه قاسم سلیمانی در عراق با شورولت آمریکایی

تصاویر مرتبط با تشییع جنازه قاسم سلیمانی در عراق که او را سوار شورولت ماشین آمریکایی کرده‌اند.