قاضی مفاسد اقتصادی از تهدیدهای دولت و مجلس می‌گوید
اسدالله مسعودی مقام، رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی: رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به سادگی نیست و مثلا وجه پرونده پتروشیمی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و بعضی از متهمین جزء احزاب و نسبت داران هستند. بیشترین فشار به قضات پرونده‌های اقتصادی مربوط به تهدیدات وارده است و نه فشار افکار عمومی. در پرونده‌های مهم تهدیدات بیشمار است و بارها در پرونده‌های مهم از سمت دولت و مجلس تهدید شدم.

در حالی مسعودی‌مقام سخن از تهدید از سوی دولت و مجلس را مطرح می‌کند که تاکنون نزدیکان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که در رانت‌ها و مفاسد اقتصادی کلانی سهیم هستند، محاکمه نشده‌اند.