ممنوعیت برای «حزب الله»، پیام برای ایران

امیل امین - دیررسیدن بهتر از هیچ وقت نرسیدن است. به نظرمی‌رسد حال و روز اروپا با «حزب الله» مصداق این ضرب‌المثل باشد. پس از بریتانیا در ماه ژانویه گذشته، اکنون آلمان در یک چرخش دراماتیک تصمیم گرفت به طور رسمی همه فعالیت‌های حزب را ممنوع اعلام کند. سیاست پیشین برلن بر موضع اتحادیه اروپا متکی بود که میان بخش سیاسی و نظامی «حزب الله» تفاوت قائل می‌شد و هنوزهم قائل است و فضا را برای بخش اول بازکرده و بخش دوم را ممنوع ساخت.

حقیقت «حزب الله» یک بار برای همیشه برای آلمان آشکار شد. در توجیه و دلایل این تصمیم به ممنوعیت آمده:« همان طور که غیرممکن است میان اعضای سیاسی و دینی تشکیلات تفاوت قائل شد، غیرممکن است سازمان را به بحش‌های اجتماعی و نظامی و سیاسی تقسیم کرد». تصمیم آلمانی بی مقدمه گرفته نشد، بلکه حاصل بازنگری‌ها و رأی دادن‌ها و گزارش‌های اطلاعاتی بود که آخرین آنها در پایان سال گذشته در سیصد صفحه منتشرشد. این گزارش برداشت محصول همکاری تنگاتنگ میان وزرات‌های کشور و خارجه و دادگستری کشور آلمان بود که براساس فعالیت‌های پلیسی و داده‌های سیستم‌های جاسوسی داخلی و خارجی آلمانی مبتنی بود. تصمیم گرفته شد، با توجه به اینکه «حزب الله» از همه خطوطی مجازعبور کرده به گونه‌ای که اعضایش آلمان و شهرها و روستاهای آن را پناهگاهی امن برای خود و صحنه‌ای لجستیک برای عملیات‌ کنونی و آینده خود می‌دیدند. این نکته هیچگاه ازنگاه آلمانی دور نماند که «حزب الله» چیزی جز مقدمه لجستیک جمهوری ایرانی نیست، مسئله‌ای که حسن نصرالله بارها بدان اعتراف کرده و گفته منابع مالی حزب از الف تا یاء توسط تهران تأمین می‌شود و براین اساس می‌توان پرسید: آیا ممنوعیت برای «حزب الله» بود و پیام برای ملاهای تهران است؟ اطلاعاتی که هیئت حفاظت از قانونی اساسی آلمان گردآورده نشان می‌دهد، شبکه‌ای از مساجد و مجموعه‌های فرهنگی و دینی که وابستگان به «حزب الله» درداخل آلمان مدیریت می‌کردند، تاکتیک وحشتناکی را به کار می‌بستند. کارگزاران «حزب الله» تلاش می‌کنند در جامعه آلمانی نفوذ کنند و از طریق ازدواج صوری و غیر رسمی با زنان آلمانی یا زنان عرب مهاجر یا پناهنده به تابعیت آلمانی دست پیدا کنند. درهمین حال فرماندهان هسته‌های مخفی «حزب الله» در داخل آلمان تلاش می‌کنند ازعناصر پاک آلمانی یا ملیت‌های دیگر سربازگیری کنند و این به معنای وجود مقاصد پلید برای آینده و نقشه‌هایی برای شرایط بدتر است. ایده عناصر پاک به این معناست که سازمان‌های جاسوسی بین‌المللی آنها را نمی‌شناسند و توان پنهان کاری و اجرای عملیات با قدرت و مهارت بسیار بالا را دارند. براساس آنچه گفته شد«حزب الله» پس از شرکت در جنگ‌های سال‌های اخیر در سوریه، دچار بحران‌های مالی شده است؛ این جدای از تحریم‌های مالی سخت که برایران اعمال شد که همه آنها بیشترین ضربه را به حزب وارد کردند. به همین دلیل خاک آلمان به عنوان صندوق پولی حزب محسوب می‌شود که درآن دست به خرید و فروش و پولشویی و راه انداختن معاملات سلاح و عبور دادن خودروهای سرقتی می‌زند. پرسش اساسی دراین چارچوب این است: چه عاملی موجب تسریع درتصمیم گیری آلمان شد؟ آیا مسئله ارتباطی به تنش تند اخیر در روابط با ایران دارد؟ جواب قطعی این است که با رصدهای صورت گرفته، دستگاه‌های اطلاعاتی اروپایی و امریکایی اطلاعات آزاردهنده‌ای به دست آوردند که نشان می‌دهند «حزب الله» و مشخصاً جماعت آلمانی‌اش که آنها را به کمک پولشویی جذب کرده، برای عضوگیری عناصرآلمانی از ساکنان اصلی فعال شده‌اند. این افراد توسط نیروهای آموزش دیده حزب و از طریق شبکه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های مختلف و دانشگاه‌ها و به خصوص دانشجویان اقدام به جذب افراد مستعد تندروی و افراد جنایتکار می‌کنند . هدف از همه این کارها چیست؟ حتما آمادگی برای رویارویی آینده تهران و غرب و به ویژه درسایه تنش اخیر میان دولت‌های تهران و واشنگتن و مشخصاً دستوراتی که رئیس جمهوری دونالد ترامپ مبنی بر غرق ساختن هر یگان دریایی ایرانی که به ناو امریکایی در آبهای خلیج عربی نزدیک می‌شوند صادر کرد. همه خوب می‌دانند که آلمان نقش بسیار پیشروی در داخل اروپا برای نجات ایران از تحریم‌های مالی اعمال شده برآن بازی کرد و همچنان بازی می‌کند. آلمان با مشارکت فرانسه تلاش مستمری داشتند تا راهی برای انجام معاملات مالی آسان با ایرانی‌ها باز کنند. اما بسیار روشن است که اروپایی‌ها پس از اینکه ایران یک ماهواره نظامی به فضا فرستاد، آشکارا با ابعاد فریب ایرانی در برنامه موشکی مغایر با قطعنامه شماره2231 شورای امنیت درسال 2015 فهمیدند و درنتیجه دریافتند که به زودی در تیررس موشک‌های بالستیک ملاها خواهند بود. ازینجا خشم اروپایی آشکار شد و اول به فکر چیدن نیش‌های ایرانی‌ها یعنی ↔حزب الله≈ در داخل افتادند. نقش اثرگذار و فعال ↔سپاه پاسداران≈ ایران درآموزش گروه‌های ↔حزب الله≈ و متبلور ساختن حضور نظامی و امنیتی آنها در سراسر جهان از چشم دستگاه‌های اطلاعاتی آلمانی پنهان نبود. پنهان نیست که دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان بر همتایان امریکایی و اروپایی خود در خاورمیانه و خلیج عربی تفوق دارند واین داستانی دیگر است. آلمان دریافت که جنگ جهان با ایران شاید به زودی کلید بخورد و وجود ستون پنجم حامی تهران و رهبران آن درخاکش مسئله‌ای است که می‌تواند بیشترین ضربه را به امنیت ملی کشور بزند. اعترافات مستقیم نصرالله را هم دارند که کاملا گویاست؛ وقتی این مرد در پاسخ به این پرسش که در صورت آغاز جنگ او و مردانش چه خواهند کرد، پاسخ داد:↔ اگر آتش جنگ شعله‌ور بشود، گمان می‌کنید ما دست بسته به کناری بایستیم؟ ایران تنها نخواهد جنگید و این مسئله از آفتاب هم روشن‌تر است≈. ممنوعیت ↔حزب الله≈ آغازی قطعی بر توافق اروپایی−امریکایی برای مواجهه با ایران است و دعوتی مستقیم از بقیه کشورهای اتحادیه اروپا برای گنجاندن همه بخش‌های ↔حزب الله≈ در یک دیگ و انعکاس عزم جهان غرب برای مواجهه با تهدید جهانی که حزب الله آن را در حال و آینده نمایندگی می‌کند... آیا پیام به تهران رسید؟