ماهیت مجلس از زبان علا‌الدین بروجردی

علاالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی توضیح مختصری از ماهیت مجلس فرمایشی داد!

بروجردی در این رابطه گفت: «مجلس در ذیل سیاست‌های ولی‌فقیه عمل میکند. نظام ما مبتنی بر ولایت‌فقیه است بنابراین سیاسی نیست بلکه مبتنی بر دیدگاه الهی و دستور خداوند متعال است. پس طبیعی است که ولایت‌فقیه از اختیار ویژه و جایگاه والایی برخوردار باشد.»