اعلام همبستگی نمایندگان مجلس بلژیک با مردم ایران
۵۵تن از نمایندگان مجلس بلژیک،از پنج حزب اصلی فلاندرن،در بیانیه‌ای که به پیشنهاد دریا صفایی تهیه شده،ضمن اعلام همبستگی با مردم ایران و دفاع از آزادی بیان آنها، خشم خود را از کشتار مردم ایران اعلام کردند.


به گفته سعید بشیرتاش فعال سیاسی به جز حزب کمونیست و حزب سبز همه احزاب فلاندرن این بیانیه را امضا کردند. بدین ترتیب، اکثریت نمایندگان فلاندرن در مجلس بلژیک، که ۶۰٪ جمعیت بلژیک را دربرمی‌گیرد، این بیانیه را امضا کردند.

متن بیانیه:

سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرکنندگان ایرانی در روزهای اخیر، که منجر به کشته‌شدن صدها نفر و بازداشت هزاران تن شده، باعث خشم ، نگرانی و اندوه بزرگی شده است.

به علت این اتفاقات، دولت ایران تصمیم به قطع اینترنت گرفت تا جهان خارج در جریان این رویدادها قرار نگیرد.ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که به چنین اعمالی پایان دهند و به آزادی بیان مردم خود احترام بگذارند.

در این رابطه، ما، نمایندگان مجلس بلژیک، همبستگی خود را با مردم ایران اعلام می‌کنیم