ترامپ دست نداد، نانسی پلوسی متن سخنرانی را پاره کرد

سخنرانی سالانه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در کنگره این کشور همراه با حواشی «عمدی» بود که توجه رسانه‌های جهان را به خود جلب کرد. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان در این سخنرانی برای اولین‌بار تعارفات کلیشه‌ای و همیشگی در معرفی نمادین ترامپ را نداشت.

دونالد ترامپ پس از حضور در پشت جایگاه سخنرانی و تحویل دادن یک نسخه از سخنرانی سالیانه خود در زمان دست دادن پلوسی به او بی‌توجهی کرد که همین امر منجر به عصبانیت پلوسی شد. بی‌توجهی ترامپ به دست دادن پلوسی در پایان سخنرانی ترامپ منجر شد که پلوسی متن سخنرانی ترامپ را در زمان تشویق نمایندگان آمریکا، پاره کند.

ترامپ در سخنرانی خود در مورد موفقیت‌های سالانه خود صحبت می‌کرد که پلوسی بارها با چهره‌اش سخنان ترامپ را به تمسخر می‌گرفت.