وزیر بهداشت ترکیه خطاب به مقامات جمهوری‌اسلامی«از طریق اسکایپ ارتباط باشد»

فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت ترکیه با انتقاد از عملکرد جمهوری‌اسلامی از هشدارهای پیش از شیوع گسترده کرونا به ایران خبر داد. او با این بیان که « شیوع کرونا ویروس در ایران بسیار سریع صورت گرفته است» گفت: « ما پیشتر پیشنهاداتی دادیم و گفتیم که باید قم قرنطینه شود اما آنان گفتند که نیازی نیست».

وزیر بهداشت ترکیه همچنین از درخواست کمک جمهوری‌اسلامی جهت کمک این کشور به ایران گفت:« حالا که وضعیت بسیار جدی شده است از ما در گام‌های ضروری کمک می‌خواهند».


فخرالدین کوجا در پاسخ به کمک جمهوری‌اسلامی و نگرانی از شیوع این بیماری در بین مقامات ترکیه به مقامات جمهوری‌اسلامی گفت که «به ترکیه نیایید و از طریق اسکایپ ارتباط برقرار کنیم».