۱۶ میلیارد یورو ارز صادراتی «به ایران بازنگشته است»

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت حدود ۱۶ میلیارد یورو از بدهی صادرکنندگان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.

حمید زادبوم افزوده که این میزان بدهی باقی مانده، از تعهدات بخش‌های دولتی تفکیک شده است.وی در عین حال از بازگشت ۳۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشورخبر داد. موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، در ماه‌های نخست امسال توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد.


نهادهای دولتی از جمله سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی مدت زمانی را برای پرداخت ارزهای صادراتی مشخص کرده‌اند تا تجار نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند و در صورت بازنگرداندن ارز صادراتی، کارت بازرگانی صادرکنندگان متخلف تعلیق می‌شود.


بانک مرکزی ایران دوم مرداد اعلام کرد که اسامی ۲۵۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی را که از بازگرداندن ارز صادراتی به کشور خودداری می‌کنند، به قوه قضائیه فرستاده است.


این فهرست در حالی ارائه شد که اواسط تیرماه یک مقام قضایی در تهران گفته بود کسانی که بانک مرکزی پیش از این به عنوان صادرکننده متخلف در زمینه ارز معرفی کرده بود، «قابل شناسایی» نیستند یا به گفته او وجود خارجی ندارند.‎