روحانی وام یک میلیون تومانی با سود ۱۲ درصدی می‌دهد

حسن روحانی در سخنانی مدعی شد که «یک اعتبار یک‌میلیون‌تومانی به بیش از ۲۳میلیون خانوار یارانه‌بگیر داده می‌‌شود و در طول ۲۴ ماه به تدریج از یارانه‌شان کم می‌شود؛ ۲۵ هزار میلیارد برای آن قرار دادیم.»

تبلیغات دولت روحانی به گونه‌ای پیش رفت که بسیاری تصور کردند این وام قرض‌الحسنه و بدون سود به مردم قرض داده خواهد شد اما به گفته رئیس کل بانک مرکزی این وام با سود ۱۲ درصدی به مردم داده خواهد شد. عبدالناصر همتی، رئيس‌کل بانک‌مرکزی می‌گوید: «پیش‌نهاد بانک مرکزی برای دادن وام یک‌میلیون‌تومانی اعتبار خرید به ۲۳میلیون خانوار یارانه‌بگیر، وامی با نرخ [سود] ۱۲درصد و بازپرداخت ۲۴ماهه با تنفس چهارماهه بوده که به ‌تصویب ستاد اقتصادی دولت رسیده و به‌سرعت اجرا می‌شود.»

به گفته رئیس کل بانک مرکزی : «بانک مرکزی از راه کاهش ۲۵هزارمیلیاردتومانی ذخیره قانونی بانک‌ها و با همراهی آن‌ها، اعتبار ۷۵هزارمیلیاردتومانی با نرخ ۱۲درصد را فراهم کرده.»