۱۰ نکته در باره مقایسه حوادث امریکا با ایران

علی ملک پور - ۱. یکی به طنز می گفت که خانواده قاتل "جرج فلوید" سیاه پوست امریکایی به خانواده مقتول مراجعه کردند که رضایت بستانند. خانواده فلوید در جواب گفتند: ما حرفی نداریم به شرطی که شما اول بروید از صدا و سیمای ایران رضایت بگیرید!

۲. واقعیت این است که در امریکا روحیات نژادپرستی در بدنه نیروی پلیس و حتی رگه هایی از آن در مقامات کاخ سفید همیشه وجود داشته است و در دوره دونالد ترامپ حتی بیشتر هم شده است.


۳. در هر حال مردم امریکا و کثیری از مردم جهان قنل "جرج فلوید" جوان سیاهپوست امریکایی را تقبیح کردند، ولی این بدان معنا نیست که نظام سرمایه داری که به ستون استوار دموکراسی و آزادی بیان متکی ست حتی مخدوش شود تا چه رسد که ترک بردارد یا سستی گزیند.


۴. مقامات ایرانی و به ویژه صدا و سیمای وطنی تصور می کنند که امریکا در حال تجزیه و فروپاشی ست غافل از اینکه دموکراسی ها خود اصلاح گر اند و این تظاهرات در امریکا متعاقبا به بهسازی عملکرد سازمان پلیس و اصلاح قواعد شهروندی می انجامد.نظام های دموکراتیک به راحتی از بین نمی روند، با شوروی اشتباه نشود، شوروی قربانی یک دندگی و استبداد ایدئولوژیک رهبران خود شد.


۵. در آمریکا ۱۵ روز اخیر تظاهرات وسیع بوده و گویا بعد از مرگ مرد سیاه پوست کمتر از ۵ نفر در تظاهرات کشته شده اند. (در کشوری که حمل اسلحه در آن آزاد است)


۶. در ایران ظرف دو سه روز تظاهرات خیابانی در آبان ۹۸ به گزارش وزیر کشور ایران ۲۳۰ تظاهرکننده و نیروی امنیتی و انتظامی ‌کشته شده و دو هزار نفر هم مجروح داشتیم. آمار رسمی حکومت است اما آمار کشته شدگان بیش از ۱۵۰۰ شهروند ایرانی است.


۷. در امریکا یک مساله مهم انسانی و تاریخی مطرح بود که همه بشریت بدان حساسیت و اهمیت می دهد و آن "تبعیض نژادی" است.


۸. بر عکس، در ایران گران شدن ناگهانی بنزین علت تظاهرات آبان ۹۸ بود که بیشتر مردم دنیا واقعا نمی فهمد گران شدن بنزین یعنی چه و ۱۵۰۰ کشته برای چه؟


۹. چگونه مسئولان ما نتوانستند مساله ساده ای مثل قیمت بنزین را سر و سامان دهند و واکنش طبیعی مردم را "جنگ جهانی سوم" نامیدند ، پس آنها در قبال مسایل واقعا جدی تر اجتماعی مثل دموکراسی، رفع تبعیض های اجتماعی و بویژه فساد و ناکارآمدی جاری چه خواهند کرد؟


۱۰. آیا مسئولان ما واکنش های متعارف و قابل پیش بینی شهروندان به مشکلات و چالش ها را در آینده نیز به ترتیب جنگ جهانی چهارم و پنجم و...خواهند نامید؟

منبع: گویانیوز