قاسم ... فقط قاسم! طرحی از مانا نیستانی

مانا نیستانی شناخته‌ترین کاریکاتوریست ایرانی در تازه‌ترین طرح خود به موضوع قاسم سلیمانی و اشک‌های خامنه‌ای پرداخته است. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. مانا نیستانی در این طرح، خامنه‌ای را جلوتر از خانواده کشته شدگان مخالف جمهوری اسلامی کشیده است.

این اثر در ایران‌وایر کار شده است.