آقای صادقی، بازی تمام شده است!

محمد محبی - کارچاق‌کنی برای تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات‌های گوناگون در تشکیلات مافیایی جمهوری اسلامی، پدیده جدیدی نیست. این مسأله در قالب شایعات، از زمان انتخابات مجالس هفتم و هشتم مطرح بوده است. اما در انتخابات‌های مجالس نهم و دهم عیان‌تر شد و از مرز شایعه فراتر رفت. منتها نرخ‌ها از چندصدمیلیون تومان بالاتر نمی‌رفت، تا اینکه محمود صادقی، در توییتی نوشت که در انتخابات مجلس یازدهم، فی بازار تأیید صلاحیت از مرز چهار میلیارد تومان هم فراتر رفته است. او اعتراف می‌کند که در دوره‌های قبلی هم این کارچاق‌کتی مرسوم بوده است. حالا این سوال پیش می‌آید که اگر ایشان در دوره‌های قبلی هم به این مورد برخورده و از آن اطلاع یافته‌اند، چرا افشاگری نکرده‌اند؟! چون دوره قبل تأیید صلاحیت شدند؟! و این دوره بخاطر اینکه تایید صلاحیت نشده‌اند دست به افشاگری زده‌اند؟!


مسأله بغرنج‌تر از این حرف‌هاست. نامزدها دوبار باید به کارچاق‌کن‌ها مبالغ هنگفت پرداخت کنند، بار اول برای گرفتن صلاحیت از شورای نگهبان، و بار دوم برای گنجانده‌شدن نام‌شان در لیست‌های انتخاباتی جناح‌های تشکیلات موسوم به جمهوری اسلامی! دوسال پیش، خبر اخذ دومیلیارد تومان از نامزدها برای عضویت در «لیست امید» جناح موسوم به اصلاحات! در انتخابات شورای شهر تهران خبرساز شد.


کارچاق‌کنی، در تمام ارگان‌ها و سازمان‌های وابسته به تشکیلات موسوم به جمهوری اسلامی و حتی جناح‌های آن (در بستن لیست‌های انتخاباتی)، یک پدیده رایج است. حتی حکم اعدام (نه قصاص) هم در تشکیلات قضایی ج.ا معامله می‌شود! برخی هلدینگ.های بزرگ نوکیسه‌ها، مصوبات و آرای نمایندگان مجلس را با قیمت‌های میلیاردی می‌خرند.

وقتی می‌گوییم جمهوری اسلامی، اساسأ دولت نیست، عین بی‌دولتی است. نظم نیست، عین بی‌نظمی است. قانون نیست، عین بی‌قانونی است. و ... یعنی این.


محمود صادقی، خودش هم بخشی از همین تشکیلات تیرانی و مافیایی است. خیال می‌کند که حرف تازه‌ای می‌زند و مثلاً افشاگری شجاعانه می‌کند! تا هم هسته سخت قدرت را تحت فشار قرار داده و امتیازی برای جناح خود بگیرد، و هم در جامعه برای خود محبوبیتی کسب کرده و فضای انتخابات را به نفع جناح خود گرم نماید! اما سخت در اشتباه است، دیگر این حرف‌ها نه برای هسته سخت قدرت اهمیتی دارد و برای آن تره خرد می‌کند، و نه برای جامعه پشیزی ارزش دارد. هر دو طرف، تشخیص و قضاوت و انتخاب نهایی خود را کرده‌اند و برای رویارویی‌های نهایی آماده می‌شوند. بازی تمام شده است!

منبع