پس از زمین‌لرزه چه کنیم؟

این موارد را سازمان صلیب سرخ جهانی به‌عنوان نکاتی که می‌تواند تا حدی ما را ایمن نگه دارد، توصیه می‌کند.

تن و اعضای بدن خود را معاینه کنیم، آیا زخمی شده‌ایم؟ به کمک نیاز داریم؟ پیش از آن‌که به کمک دیگران برویم، باید مطمئن باشیم خودمان جراحت سختی برنداشته‌ایم و می‌توانیم به دیگران کمک کنیم.

فراموش نکنیم که پس از زمین‌لرزه شدید، ماجرا پایان نیافته است. هوشیار باشیم و بدانیم که پس‌لرزه‌هایی در راه است، و می‌توانند مخرب و خطرناک باشند. احتمال رانش زمین و خطرات دیگر وجود دارد.

در هر زمانی که احساس می‌کنیم پس‌لرزه‌ای در حال وقوع است، همان شروط اولیه محافظتی را رعایت کنیم: نیم‌خیز شویم یا زانو بزنیم، پناه بگریم، موقعیت خود را حفظ کنیم.

دنبال وسیله خاموش کردن آتش‌سوزی‌های کوچک بگردیم؛ داده‌ها حاکی‌ست آتش‌سوزی و حریق، معمول‌ترین رخداد خطرناکی‌ست که پس از وقوع زمین‌لرزه رخ می‌دهد.

پوشش: در صورت امکان پوشش بلند داشته باشیم. شلوارهای کلفت و لباسی که بدمان را حفاظت کند و در صورت امکان حتما کفش به پا کنیم.

در خانه: در صورتی که داخل خانه هستیم به اطراف و نقاط مختلف نگاه کنیم و نقاط آسیب‌دیده را پیدا کنیم. اگر محل ناامن است، کمک کنیم تا همه بتوانند در امنیت از آن خارج شوند.

به رادیوی قابل حمل که با باتری کار می‌کند گوش کنیم تا از اطلاعات، هشدارها و خبرهای مربوط مطلع شویم.

به همدیگر قوت قلب بدهیم.

اگر حیوان خانگی داریم، باید آن را تحت کنترل خودمان داشته باشیم.

به کسانی که به کمک نیاز دارند، کودکان، سالمندان، افرادی که به حمل‌ونقل دسترسی ندارند، خانواده‌های پرجمعیت، افراد کم‌توان یا معلول یاری برسانیم.

بازگشت به خانه از سازه‌های آسیب‌دیده دوری کنیم.

با احتیاط بسیار زیاد مراقب شیشه شکسته‌ها، لوله‌های گاز، دیوار، و خطرات دیگر باشیم.

در کابینت، کمد و مانند این‌ها را با احتیاط کامل باز کنیم.

اگر لوله گاز آسیب دیده باید فورا از محل خارج شویم و به امدادگران و آتش‌نشانان خبر دهیم. .