جدیدترین یافته های کلینکی کووید ۱۹

رامین احمدی- مرگ ومیر بیماری: بین درصد۴/۷ (در اغلب کشورها) تا ۱۰/۸درصد (در ایتالیا )و پایین ترینش ۰/۷ درصد در آلمان بوده است.

تست های تشخیص کوید تا چه حد دقیق هستند؟ دو دسته تست وجود دارند: مولکولار و خونی. تست های مولکولار بر اساس آنزیمی به نام پولیمریز واکنش زنجیره ای (پی سی آر) و روی نمونه ای از مخاط بینی یا گلو انجام می شود. این تست اصلی و معمول برای تشخیص کوید است. دقت و حساسیت این تست در تشخیص کوید را هنوز نمی دانیم. ولی فکر می کنیم قدرت تشخیص آن بالاست و همه گزارش ها بر اساس این تست صورت می گیرد. در بعضی موارد نادر بیمارانی که تشخیص بالینی کوید را داشته اند این تست روی آنها اول منفی بوده ولی یکی دو روز بعد تکرار آن نتیجه مثبت داده است. نتیجه اینکه اگر از علائم بالینی و تاریخچه بیمار احتمال بالایی به تشخیص می دهیم باید تست را با نمونه های از بخش های مختلف سیستم تنفسی تکرار کنیم.

تست های خونی در مراحل توسعه و تکمیل هستند. با به بازار آمدن آنها می توان تست های منفی دروغین را بهتر پیدا کرد.

آیا ممکن است دوباره به کوید مبتلا شوم؟

نمونه های از بیماران کوید پس از بهبودی و تست منفی مولکولار به خانه فرستاده شده اند و چند روز بعد دوباره بستری شده اند و تست مثبت داشته اند. ولی در اغلب این موارد تشخیص اولیه آنها کاملا روشن نبوده است. ما فعلا شاهدی مبنی بر اینکه بیمار بهبود یافته می تواند در مدت کوتاهی دوباره مبتلا شود در دست نداریم.

ایمنی پس از بهبودی چقدر طول می کشد؟

طول مدت این ایمنی را هنوز نمی دانیم ولی حدس متخصصین بر اساس تجربه ایمنی در کوید قبلی ،«سارس»، از چهارماه تا سه سال می تواند دوام داشته باشد. نتیجه اینکه در صورت بهبودی باز هم بهداشت عمومی را رعایت کنید.

آیا پوشیدن ماسک ضرورت دارد؟

اولویت اصلی ماسک پرسنل درمانی ست. بیماران با پوشیدن ماسک مانع انتقال بیماری به اعضای خانواده و اطرافیان می شوند. ماسک درباره انتقال انفلونزا موثر نبود ولی در پیشگیری از انتقال کوید موثر به نظر می رسد.

واکسن کی به بازار می آید؟

سه کاندیدای واکسن در مراحل متفاوت ساخت و تست هستند و از اوایل تا اواسط سال آینده به بازار خواهند آمد.