رئیسی؛ از هیئت مرگ تا سودای رهبری

بررسی کارنامه ابراهیم رئیسی و چشم‌انداز رهبری او در جمهوری اسلامی