تفاوت اقدام آمریکا و جمهوری اسلامی در اعطای وام

بانک مرکزی آمریکا در ادامه اقداماتش برای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا اعلام کرد ۲.۳ تریلیون دلار برای اعطای وام به خانواده‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و حتی نهادهای ایالتی و شهرداری‌ها تخصیص می‌دهد؛ تصمیمی که به جهش بازار سهام انجامید.


جمهوری‌اسلامی یک وام یک‌میلیون تومانی با ۱۲ درصد سود قرار است به مردم بدهد که در سایت مرتبط با فریب مردم بخش یارانه را از مردم حذف می‌کند.