شهردار پردیس تهران بازداشت شدند

کورش گلریز، شهردار پردیس و شماری از کارکنان او «به علت کشف تخلفات مالی رخ‌داده مربوط به چند سال گذشته» بازداشت شده‌اند. پیش از این، در بهمن سال گذشته نیز خبر بازداشت معاون و چند تن از کارکنان اداری و مالی شهرداری پردیس با اتهامات مشابه منتشر شده بود.

در پرونده تخلف مالی شهرداری پردیس تاکنون حدود ۱۰ نفر از کارکنان این شهرداری بازداشت شده‌اند. اواخر سال گذشته، شهردار دوره قبل شهر پردیس نیز در رسیدگی به اتهام تخلف مالی بازداشت شده بود. گفته می‌شود همه این بازداشت‌ها مربوط به یک پرونده تخلف مالی در شهرداری پردیس است.