ابوالفضل نژادفتح به شش سال زندان محکوم شد

ابوالفضل نژادفتح، دانشجوی انسان‌شناسی دانشگاه تهران، در دادگاه انقلاب به شش سال حبس محکوم شد. بر اساس رای بدوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، این فعال دانشجویی به اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شده که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی پنج سال آن قابل اجرا است.


ابوالفضل نژادفتح ۳۰ آبان‌ماه ۹۸ بازداشت و پس از حدود یک ماه با سپردن وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی آزاد شده بود.