عضو اتاق بازرگانی: افزایش قیمت بنزین ۱۵ درصد به تورم اضافه می‌کند
محمدرضا جهان بیگلری، عضو اتاق بازرگانی در واکنش به گرانی قیمت بنزین از افزایش تورم گفت: افزایش قیمت بنزین برخلاف اظهارنظر مقامات دولتی مبنی بر اینکه مراقب افزایش بی‌رویه کالاها هستیم آثار تورمی به دنبال خواهد داشت. به این دلیل که بنزین یکی از کالاهای پایه به حساب می‌آید و حدود ۸۰ درصد شبکه توزیع با وانت‌بارها و کامیونت‌های بنزینی انجام می‌شود. نظارت‌هایی که دولت از آن می‌گوید کوتاه‌مدت است و انتظار می‌رود این موضوع، حداقل ۱۵ درصد تورم به دنبال داشته باشد.